logo
minac6363·13 ngày trước
Lớp 10Vật lý
heart

Hãy Tóm tắt nội dung chính của Chương 1 trong 1 tờ A4"CHUYÊN ĐỀ Vật Lí"(CTST)như sơ đồ tư duy ấy

img-question-filerotate
bookmark
like-question

0

dislike-question
comment-icon

0Bình luận

arrow