logo
hoang_hanh236·11 ngày trước
Lớp 8Toán
heart

Giúp tớ bài này với. Cảm ơn bạn! rút gọn rồi quy đồng các pthức sau

img-question-filerotate
bookmark
like-question

0

dislike-question
comment-icon

1Bình luận

arrow