logo
admin·2 năm trước
Lớp 12Hóa học
heart

Các loại tơ có nguồn gốc xenlulozơ là:  

A. Sợi bông, tơ visco, tơ capron.     

B. Sợi bông, tơ tằm, tơ nilon – 6,6.

C. Tơ axetat, sợi bông, tơ visco.       

D. Tơ tằm, len, tơ viso.

bookmark
like-question

0

dislike-question
comment-icon

0Bình luận

arrow