logo
hoang_thanh_tuyen6·17 ngày trước
Lớp 11Địa lí
heart

Chỉ cần cho mình biết vẽ biểu đồ gì với có cần xử lí số liệu không[công thức] thôi cũng được plsssss

img-question-filerotate
bookmark
like-question

0

dislike-question
comment-icon

0Bình luận

arrow