logo
thao_my902d·9 tháng trước
Lớp 9Toán
heart

cho số thực a>b>0 và 3a^2-10ab+3b^2=0. tính giá trị biểu thức trên

img-question-filerotate
bookmark
like-question

0

dislike-question
comment-icon

1Bình luận

arrow