logo
trang_nguyen_van0·10 ngày trước
Lớp 9Địa lí
heart

tính ( đưa ra công thức ) và giải thích vì sao lại ra đc 2,17 và 2,31 lần giúp mk ạ

img-question-filerotate
bookmark
like-question

0

dislike-question
comment-icon

1Bình luận

arrow