logo
user711szu·15 ngày trước
Lớp 8Công nghệ
heart

vẽ giup mình hình chiếu đứng hình chiếu bằng và hình chiếu cạnh theo tiêu chuẩn bản vẽ kĩ thuật với.

img-question-filerotate
bookmark
like-question

0

dislike-question
comment-icon

0Bình luận

arrow