logo
bui_thi_lan7·9 tháng trước
Lớp 7Toán
heart

giải theo xét a+b+c bằng 0 hoặc khác0 sau đó đc không ạ

img-question-filerotate
bookmark
like-question

0

dislike-question
comment-icon

0Bình luận

arrow