logo
linado040910·8 ngày trước
Lớp 9Toán
heart

Giải giúp mình vs ạ! Giải bằng phương pháp đặt ẩn phụ (nếu giải đc theo chương trình mới càng tốt ạ)

img-question-filerotate
bookmark
like-question

0

dislike-question
comment-icon

0Bình luận

arrow