logo
thuyngat1988vk·22 ngày trước
Lớp 9Toán
heart

Bài 1:Hai người thợ cùng làm chung 1 công việc thì hoàn thành công việc trong 12 ngày,họ cùng làm chung với nhau trong 8 ngày thì đội một được điều động đi làm việc khác,đội hai tiếp tục làm năng suất tăng gấp đôi đội hai làm xong phần công việc còn lại trong 3,5 ngày.Hỏi làm 1 mình mỗi đội hoàn thành trong bao lâlâu

bookmark
like-question

0

dislike-question
comment-icon

0Bình luận

arrow