logo
diutran071986·3 tháng trước
Lớp 8Ngữ Văn
heart

Câu 10. Từ câu nói của Trần Thủ Độ, em hãy viết một đoạn văn khoảng 10 câu bày tỏ suy nghĩ của em lòng yêu nước của thế hệ trẻ trong cuộc sống hôm nay, trong đoạn có sử dụng một câu phủ định (gạch chân câu phủ định)

bookmark
like-question

0

dislike-question
comment-icon

0Bình luận

arrow