logo
user891raj·12 ngày trước
Lớp 9Toán
heart

Giải chi tiết cho mình câu này với ạ. vẽ hình nha

img-question-filerotate
bookmark
like-question

0

dislike-question
comment-icon

1Bình luận

arrow