logo
vuvandang1964·23 ngày trước
Lớp 8Toán
heart

Giúp mình hình này với! đề bài cho là Tính Độ dài x trong hình vẽ ! Tớ cảm ơn bạn đã giúp

img-question-filerotate
bookmark
like-question

0

dislike-question
comment-icon

0Bình luận

arrow