logo
chiieen·9 tháng trước
Lớp 11Ngữ Văn
heart

Chỉ ra ý nghĩa biểu tượng của hình ảnh "áo trắng" trong bài thơ?

img-question-filerotate
bookmark
like-question

0

dislike-question
comment-icon

0Bình luận

arrow