logo
dunggay92·17 ngày trước
Lớp 9Toán
heart

Giúp tớ bài này với. Cảm ơn bạn!tính các cạnh x y và số đo góc an pha trong các hình trên hộ e vs ạ

img-question-filerotate
bookmark
like-question

0

dislike-question
comment-icon

0Bình luận

arrow