logo
dung_tiendung·15 ngày trước
Lớp 9Toán
heart

Giúp mình câu này với! thay x vào ạ

img-question-filerotate
bookmark
like-question

0

dislike-question
comment-icon

0Bình luận

arrow