logo
mycatkhsnh026·15 ngày trước
Lớp 10Hóa học
heart

giải thích sao k viết bán pt của S-1 thay vì S+6 ạ

img-question-filerotate
bookmark
like-question

0

dislike-question
comment-icon

0Bình luận

arrow