logo
luavang59·9 ngày trước
Lớp 9Toán
heart

Mình cần giải chi tiết câu này theo ct mới,dc thì làm chi tiết,mih k mún giải tắt ạ,ok thì mìh fl

img-question-filerotate
bookmark
like-question

0

dislike-question
comment-icon

1Bình luận

arrow