logo
tuvanh17743·11 ngày trước
Lớp 10Hóa học
heart

cho mình hỏi 2atm và 30oC là gì và 0oC 1atm lag gì

img-question-filerotate
bookmark
like-question

0

dislike-question
comment-icon

0Bình luận

arrow