logo
mhang11962005·9 tháng trước
Lớp 7Ngữ Văn
heart

kể câu chuyện liên quan về bức phù điêu bằng gốm miêu tả cảnh TQT tắm cho TQK ở chùa cao kinh môn

img-question-filerotate
bookmark
like-question

0

dislike-question
comment-icon

0Bình luận

arrow