logo
nhi_nhi531·9 tháng trước
Lớp 8Toán
heart

Giải chi tiết cho mình câu này với ạ.phân tích đa thức thành nhân tử

img-question-filerotate
bookmark
like-question

0

dislike-question
comment-icon

0Bình luận

arrow