logo
khanh_ly630·14 ngày trước
Lớp 10Hóa học
heart

giúp mình với.phân biệt 4 lọ mất nhãn NaCL.NaNO3.H2SO4.HCL.viết phương trình phản ứng

img-question-filerotate
bookmark
like-question

0

dislike-question
comment-icon

0Bình luận

arrow