logo
nguyen_thi_quynh_anh16·17 ngày trước
Lớp 6Toán
heart

Đề bài là Tìm x nguyên để các phân số sau nhận giá trị là số nguyên

img-question-filerotate
bookmark
like-question

0

dislike-question
comment-icon

0Bình luận

arrow