logo
diutran071986·3 tháng trước
Lớp 8Ngữ Văn
heart

từ câu chuyện cuộc đời của lão hcj em có suy nghĩ gì em rút ra bài học gì cho mình trong cuộc sống(viết khoảng 3-5 câu)

bookmark
like-question

0

dislike-question
comment-icon

0Bình luận

arrow