logo
kearnogales·4 ngày trước
Lớp 12Ngữ Văn
heart

Phần 1: Tác giả đưa ra định nghĩa đất nước. Đất nước được cảm nhận từ các phương diện văn hoá lịch sử nên đất nước được hiện ra vừa thiêng liêng, sâu sắc lớn lao, vừa gần gũi thân thiết với mỗi người.

bookmark
like-question

0

dislike-question
comment-icon

0Bình luận

arrow