logo
deadslimey·22 ngày trước
Lớp 11Hóa học
heart

Cho em hỏi vì sao các chất còn lại không tác dụng được với Br2 ạ?

img-question-filerotate
bookmark
like-question

0

dislike-question
comment-icon

0Bình luận

arrow