logo
user9289mp·16 ngày trước
Lớp 11Tin Học
heart

mọi người giải thích giúp mình vì sao chọn câu B vậy ạ

img-question-filerotate
bookmark
like-question

0

dislike-question
comment-icon

0Bình luận

arrow