logo
thanh_thao_le8·12 ngày trước
Lớp 8Toán
heart

Tìm giá trị nhỏ nhất của các biểu thức bằng cosi

A = x+ 16/x+2 ( x>-2)

B = 2x + 2/x+1 ( x> -1)

C= x^2 - 2x + 25/x-2 (x>2)

bookmark
like-question

0

dislike-question
comment-icon

2Bình luận

arrow