logo
trang_vuongthi·2 ngày trước
Lớp 6Lịch sử
heart

làm cái phần thời gian,sự kiện nha.tớ có gạch chân á.thời gian.còn sự kiện thì các cậu xem ở bên kia

img-question-filerotate
bookmark
like-question

0

dislike-question
comment-icon

1Bình luận

arrow