logo
thanhhoa220720075·3 tháng trước
Lớp 11Vật lý
heart

Cho mạch như hình. Biết R2 = 5Ω, R1 = R3 = 30Ω, R4 = 15Ω, RA = 0, Uab = 90V. Tìm số chỉ của Ampe kế?

img-question-filerotate
bookmark
like-question

0

dislike-question
comment-icon

0Bình luận

arrow