logo
le_hong_phuc22·một ngày trước
Lớp 12Lịch sử
heart

Theo quan điểm của Nguyễn Ái Quốc, trong các tầng lớp dưới đây, tầng lớp nào khi tiến hành cách mạng

img-question-filerotate
bookmark
like-question

0

dislike-question
comment-icon

0Bình luận

arrow