logo
phandung149·13 ngày trước
Lớp 8Toán
heart

Bài tập này khó quá, các bạn giúp mình với! câu C th ạ khoang 10’ nha mn ghi chi tiet giup minh ạ

img-question-filerotate
bookmark
like-question

0

dislike-question
comment-icon

2Bình luận

arrow