logo
sallynek2·11 ngày trước
Lớp 11Vật lý
heart

Rtd là 6371 mà tại sao lúc thế vô công thức lại nhân thêm 10^3 v ạ

img-question-filerotate
bookmark
like-question

0

dislike-question
comment-icon

0Bình luận

arrow