logo
bearr0839·15 ngày trước
Lớp 10Hóa học
heart

khúc thế số vô công thức thì mình k hiểu tại có nhân 10^-3 ai giải thich cho minh voi

img-question-filerotate
bookmark
like-question

0

dislike-question
comment-icon

0Bình luận

arrow