logo
nekk_linh·3 tháng trước
Lớp 9Ngữ Văn
heart

Bài học sâu sắc mà em rút ra được sau khi đọc bài thơ trên là gì? (Trả lời trong khoảng 5-7 câu văn)

img-question-filerotate
bookmark
like-question

0

dislike-question
comment-icon

0Bình luận

arrow