logo
longdotrungga123·12 ngày trước
Lớp 12Hóa học
heart

Một hỗn hợp X gồm hai ankan kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của metan. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp X cần vừa đủ 0,38 mol O2, thu được CO2 và H2O. Xác định công thức phân tử của hai ankan. Tách hỗn hợp X bằng cách cho qua dung dịch brom có xúc tác là ánh sáng. Sau phản ứng, thấy khối lượng bình brom tăng 2,8g. Xác định công thức cấu tạo của các sản phẩm thu được. Nếu thay hỗn hợp X bằng một mol của một trong hai ankan này và thực hiện phản ứng thế với Cl2 theo tỷ lệ mol 1:1 (Cl2 dư), xác định sản phẩm chính của phản ứng. Giải thích lý do chọn sản phẩm chính

bookmark
like-question

0

dislike-question
comment-icon

0Bình luận

arrow