logo
user0576oe1·2 ngày trước
Lớp 12Toán
heart

tại@sao khoảng cách I lại bằng 1/2 khoảng cách từ A

img-question-filerotate
bookmark
like-question

0

dislike-question
comment-icon

0Bình luận

arrow