logo
thiennhat.nguyentran1·12 ngày trước
Lớp 12Ngữ Văn
heart

giải thích nghĩa từng từ giúp mình . Mình thấy cả câu C và D đều đúng nhưng đáp án đúng là D, vì sao

img-question-filerotate
bookmark
like-question

0

dislike-question
comment-icon

0Bình luận

arrow