logo
deadslimey·10 ngày trước
Lớp 11Hóa học
heart

Cho em hỏi, vì sao từ 6:5 mà chỉ còn có 3:5, với cả vì sao lại là mBr = 160 mà không phải là 80 ạ? Em cám ơơn

img-question-filerotate
bookmark
like-question

0

dislike-question
comment-icon

0Bình luận

arrow