logo
yarina·5 ngày trước
Lớp 12Toán
heart

Cho lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có tất cả các cạnh bằng nhau.Góc giữa hai đường thẳng AA' và BC' là?

img-question-filerotate
bookmark
like-question

0

dislike-question
comment-icon

0Bình luận

arrow