logo
tranbaolinh3006·15 ngày trước
Lớp 7Toán
heart

Giúp mình câu này với! đặt tính chia đã thức rõ ràng sạch đẹp chi tiết giúp mình nha. Mình cảm ơn

img-question-filerotate
bookmark
like-question

0

dislike-question
comment-icon

0Bình luận

arrow