logo
lqp2782000·3 tháng trước
Lớp 12Địa lí
heart

vẽ ra hẳn biểu đồ ra giấy chi tiết và đúng giúp mình nha vì bài này mình lấy điểm 1 tiết ak cảm ơn m

img-question-filerotate
bookmark
like-question

0

dislike-question
comment-icon

0Bình luận

arrow