logo
toquyen09·10 ngày trước
Lớp 9Toán
heart

giải phương trình bằng cách đặt ẩn phụ ạ 🥹

img-question-filerotate
bookmark
like-question

0

dislike-question
comment-icon

0Bình luận

arrow