logo
thuyngat1988vk·15 ngày trước
Lớp 9Toán
heart

Bài 1:Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi bằng 250m.Tính diện tích thửa ruộng,biết rằng nếu chiều dài giảm 3 lần chiều rộng tăng 2 lần thì chu vi thửa ruộng không đổi

Bài 2:Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 80m,nếu tăng chiều dài lên 3m,chiều rộng lên 5m thì diện tích mảnh đất tăng 195m^2.Tính chiều dài và rộng của mảnh đất

(Dạng toán giải bài tập bằng cách lập hệ phương trình)

bookmark
like-question

0

dislike-question
comment-icon

0Bình luận

arrow