logo
lengocdiem2122008·3 tháng trước
Lớp 10Ngữ Văn
heart

Giúp tớ bài này với. Cảm ơn bạn! phân tích mạch cảm xúc của nhân vật trữ tình trong bài thơ

img-question-filerotate
bookmark
like-question

0

dislike-question
comment-icon

0Bình luận

arrow