logo
thangdinhxuan666·17 ngày trước
Lớp 9Ngữ Văn
heart

Đối tượng đó có đặc điểm gì ( chỉ rõ những đặc điểm của đối tượng đó ) đây là chủ đề

img-question-filerotate
bookmark
like-question

0

dislike-question
comment-icon

0Bình luận

arrow