logo
user273efv·3 tháng trước
Lớp 7Toán
heart

gọi D là giao điểm của AB và CF chứng minh DM vuông góc BC

img-question-filerotate
bookmark
like-question

0

dislike-question
comment-icon

0Bình luận

arrow